Search This Blog

Friday, November 11, 2011

Post for a rainy day(Bild) - JazzSoup?סיפור בהמשכים לצלילי הג'נדרז (The Genders)
Seventh
לאיש אחד נמאס מהחיים

Tumblr
הוא חש עצמו צבוע
וחוטא
Sloganmaker.net Blog - Part 2

מאוד חוטא!!! (במקרה זה ברלוסקוני 'In action')


Wooster Collective
אז הוא פנה ליושב ראש בורא עולם בדרכים לא קונבנציונאליות
אבל...הוא לא הבין דבר וחצי דבר מהתשובה שלו,


STFU! - erdem - Meme


 אז הוא אמר WTF.WTFFFFFFFו---WTF

והוא פשוט לא הבין מה הכל יכול רוצה ממנו אז הוא שאל שוב


וזהו. סתם הוספתי גיף של ניל פטריק האריס, הלא הוא דוגי האוזר הפשוש. 
אז רוק און אבריוואן:)

תותים פוראבר
~Toot

Thursday, November 10, 2011

לוק אלייק look alike

קורה שאני נתקלת באנשים שדומים זה לזה. אבל כמה קורה שנתקלים באנשים שדומים זה לזה וגם חולקים שם משפחה זהה?

יודעים מי זה? ד"ר גיא הופמן, מרצה בבמרכז הבינתחומי. 

הייתכן שהו האח הסודי של

השחקן זוכה האוסקר פיליפ סימור הופמן??

אבוי, מה התרחש מתחת לאפינו...

תותים פוראבר
~Toot