Search This Blog

Thursday, November 10, 2011

לוק אלייק look alike

קורה שאני נתקלת באנשים שדומים זה לזה. אבל כמה קורה שנתקלים באנשים שדומים זה לזה וגם חולקים שם משפחה זהה?

יודעים מי זה? ד"ר גיא הופמן, מרצה בבמרכז הבינתחומי. 

הייתכן שהו האח הסודי של

השחקן זוכה האוסקר פיליפ סימור הופמן??

אבוי, מה התרחש מתחת לאפינו...

תותים פוראבר
~Toot

No comments:

Post a Comment