Search This Blog

Wednesday, May 18, 2011

בשיעור

טוב אז אתם לא יודעים (אבל את זה אני אבהיר בהמשך עד כמה) אבל אני לומדת לתואר במוסד מאוד... בוא נגיד פלצניקי. לפעמים אני מרגישה שמנסים ללמד אותי דברים שאני יודעת, אבל מחדש בדרך שכביכול לא ידעתי מעולם.
מרצים יקרים, יש לי חדשות בשבילכם- אני יודעת לקרוא, אני לא אנאלפבתית ולא נתקעתי באבולוציה, אני גם יודעת לפתוח מחשב לגזור (בשני המובנים) ולהכין מרשמלו. אומנם יש כמה דברים שאני עדיין לא יודעת לעשות, אבל השמים הם אינם הגבול ולכל תלונה יש לפנות ליושב ראש (הכינוי שלי בימים אלה לאלוהים),
Alanis Morissette is god....according to Kevin Smith anyway
או להוא שיושב באופוזיציה (הילל בן שחר- המבין יבין. הלא מבין הוא כנראה לא קיים).

אז בנימה אופטימית זו שיהיה תותים!

~Too00t

No comments:

Post a Comment